Mrs Carol Hilyer, Manager 

Weekly Roster

Date    
Friday September 15Angelene Arnold Amanda Excell Michelle Moran 
Monday September 18Jo Bourke Anita Stevenson  
Tuesday September 19Tania Kelleher  
Wednesday September 20 Meika Stebbings   
Thursday September 21 Sharon Roach Sonia Tatchell  
Friday September 22 Sally Feldmanis Elisha Berry Goldy